Christian Kolthoff var invitert som foredragsholder på Vetforum-kongressen. Konseptet er å skape kontakter mellom kjedeledere og key account managers fra de ulike leverandørene og rapportere om nye muligheter for Vetfokus:

“Jeg benyttet enhver anledning til å gjøre meg selv og lokalsamfunnene kjent; blant annet som foredragsholder om arbeidsglede og paneldebattant om «innkjøpstrender og utvikling i det raskt skiftende europeiske landskapet.”

Du hører mer, men får her bare en kort oversikt:

  • Flere av de jeg snakket med ga uttrykk for at vi har tak i noe ekstremt verdifullt ved å ha samlet nesten 50 klinikker (DK & NO) og at vi i mye større grad kan dra nytte av dette volumet. Spesielt på innkjøpssiden og ved å delta i utviklingsprosjekter finansiert av andre. Jeg ble anbefalt en kontaktperson som jeg ville gå i dialog med.
  • I forhold til å håndtere ulike produkter som ulike leverandører gjerne vil ha på markedet og inn i samfunnet vårt, bør vi opprette en liten gruppe veterinærer av høy faglig standard som kan vurdere hva som er fornuftig.
  • Jeg har vært i kontakt med en av verdens største tilbydere av etterutdanning innen veterinærmarkedet. De ønsker en god dialog med oss ​​og er klare til å gi rabatter og/eller kick back.
  • For de norske klinikkene som har vanskeligheter med å rekruttere, kan en mulig løsning være å inngå et samarbeid med et rekrutteringsbyrå som jobber med nettopp dette. De tar vanligvis 15 % av første års lønn og står for alt papirarbeidet.

Det er verdt å myse til England når man vil gi et bud på fremtidens veterinærpraksis. I England er veterinærindustrien det som på konsulentspråk kalles “full corporatized”, med 70-80 % i private equity-hender eller børsnotert. Merverdien i bransjen skapes først og fremst ved å slå sammen klinikker, men ikke så mye mer enn det, sier Christoffer Precht, fra konsulenthuset Bains, som har vært rådgiver ved mange av de store overføringene i bransjen.

Sammenligner man det med resultater fra en nylig publisert MBA-masteroppgave, som Alison Lambert presenterte på Vetforum-kongressen, gir det god mening at Vetfokus Norge jobber med å opprettholde privat eierskap. Resultatene taler for seg selv: Både klinikkeiere, ansatte og kunder vil til syvende og sist bli mer fornøyde – spesielt hvis ikke private equity-fondene ender opp med å forstå bransjen bedre.

Vi er så heldige at vi har fått lov til av speakerne å presentere slides om studien og resultatene for Vetfokus. Du kan glede deg til å høre mer på neste ledermøte.