Planlægges ved min 10 deltager

Hvis du er interesseret i dette kursus så tilmeld dig via dette link – Tilmeld dig her

Når der er 10 tilmeldinger planlægges kurset. Tilmeldingen er ikke bindende før kurset er planlagt med dato (den anførte dato er ikke den rigtige dato)

Online kurset giver en basisviden om tandbehandlinger, så receptionister, elever og andre med kundekontakt, kan guide kunderne godt videre med indledende information.

 

Foredragsholder: Camilla Heinze, der er en af Danmarks mest erfarne dyrlæger, når det kommer til tandarbejde. Til daglig arbejder hun udelukkende med tænder i en svensk henvisningspraksis.

Jannie står for at teknikken spiller.

Praktiske oplysninger

Dato: 2024 17.30-19.30

Pris: 950 ,- for første deltager og 495,- for efterfølgende deltager fra samme klinik

Medlemspris: 750,- for klinikkens første deltager og 395,- for den efterfølgende.

(alle priser er i DKK og ekskl. moms)

Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Tanduddannelse for ‘almindelige’ dyrlæger med Camilla Heinze

Er du en af de dyrlæger, der ikke nødvendigvis ønsker at blive tandekspert, men gerne vil være fagligt stærkere på tandområdet? Her er et af branchens bedste kursustilbud med nogle af branchens mest anerkendte undervisere.

Gennem mere end et år bliver du holdt i hånden, trænet og løbende inspireret til at dygtiggøre dig. Kurset er online, hvilket gør det supernemt og effektivt. Samtidig giver set up og elektronikken dig mere træning og mere supervision end ved et tilstedeværelseskursus.

Uddannelsesstart maj 2024.

Der er tale om et praQtice kursus med medlemsrabatpris til Vetfokus klinikker. Se de øvrige datoer og øvrige information på praQtices hjemmeside: Tanduddannelse

Vil du høre nærmere? Kontakt [email protected]

  • Kurserne er for dyrepleiere og assistenter i klinisk praksis, der brænder for tandbehandlinger og gerne vil lære mere.
  • De 4 moduler giver deltagerne en grundig og opdateret faglig viden inden for de 4 hovedområder: Periodontologi, Endodonti, Kirurgi og Ortodonti.
  • Optagelse af- og aflæsning af dental røntgenbilleder vil ligeledes være på programmet. 
  • Kursisterne får vigtige værktøjer i at formidle til klinikkens kunder, hvorfor tandbehandling af deres dyr er så vigtig. Der ligger både uddannelse og motivation i dette.

En dyrepleier/assistent med en solid teoretisk viden i tandsygdomslære og -behandling kan være tandbehandlingernes ambassadør og klæde alle medarbejdere på til at kunne redegøre for, hvorfor tandbehandling er  grundlæggende vigtig for patienterne velbefindende. Hun/han vil være en uvurderlig støtte for alle faggrupper i det at overbevise dyreejere om vigtigheden af tandsundhed, så fokus, motivation og kvalitet opretholdes.  

 Kursusrækken er online med en fordeling imellem teoretiske og praktiske øvelser. Der vil efter endt kursus være mulighed for at fortsætte i en ERFA-gruppe hvor erfaringer og udfordringer deles, således at klinikkens vidensdatabase fortsat udvikles og et opdateret vidensniveau vedligeholdes. Kursets undervisere er:  fagveterinærsygeplejerske Jannie Nielsen og dyrlæge Camilla Heinze DVM, RDH, residency i The American Veterinary Dental College. Jannie og Camilla vil give deres bidrag til ERFA-gruppen.

Dag 1 kl. 11.00-16.00 

11.00-11.30 intro

11.30-16.00 Periodontologi

Periodontologi er læren om sygdomme i tændernes støttevæv (parodontiet), dvs. gingiva, rodhinde, cement og omgivende knogle. De almindeligste af disse sygdomme er gingivitis (tandkødsbetændelse) og parodontitis.

Baseret på resultaterne af den tilgængelige forskning er det overordnede mål med undervisningen i parodontologi at sætte kursusdeltagerne i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle parodontale sygdomme. Pædagogiske tiltag i forhold til motivation af ejere til at få foretaget behandlinger og til til at udfører hjemmetandpleje vil ligeledes være en stor del af undervisningen

Dag 2 kl. 9.00-16.00 

9.00-9.30 Opfølgning fra sidst

9.30-12.30 Tandrens og instrumenter

Ved en reglret tandrening forstås fjernelse af calculus dentalis og plaque, korrektion af evt. fyldninger samt pudsning og polering af tænder og evt. fyldninger. Kursisterne vil undervejs i undervisningen få en indgående praktisk og teoretisk viden om hvordan en korrekt tandrensning udføres og hvorfor den er så vigtig.

Gennemgang af brug og vedligeholdelse af klinikkens dental instrumenter vil ligeledes blive gennemgået.

12.30-13.15 Frokost

13.15-16.00 Dentalrøntgen på hund og kat

Røntgenbilleder er en vigtig del af tandbehandlingen i klinisk smådyrspraksis. Det er vigtigt at kunne tage diagnostiske dental røntgenbilleder i et rimeligt tempo for at hverdagen på klinikken kan foregå tilfredsstillende. På dette kursus vil optageteknikker og praktisk vejledning i hvordan disse optages bedst og hurtigst være central. Vi vil desuden gennemgå normal-anatomien i mundhulen på hund og kat samt hvordan de vigtigste tandsygdomme ser ud radiologisk

Dag 3 kl. 14.00-19.00 

14.00-14.30 Opfølgning fra sidst

14.30-19.00 Ortodonti

Ortodonti betyder tandregulering og kan være en rigtig god løsning for visse af vores patienter. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de muligheder vi på tandklinikken har for at afhjælpe smertefulde bidfejl hos især vores hundepatienter. Kliniske case studier vil indgå som det centrale i undervisningen hvilket vil give klinikkens tand sygeplejersker mulighed for at hjælpe dyreejere med viden omkring hvad behandlingerne indeholder og hvordan mund hygiejnen opretholdes under behandlingsforløbet

Endodonti beskæftiger sig med infektions- og/eller traume-baserede sygdomme i pulpa-dentinorganet og ved tandens rodspids.  Diagnostik, ætiologi, patogenese, behandlingsvalg og prognosevurdering vil blive gennemgået teoretisk med fokus på at kursisteren vil kunne videregive denne viden på en måde som den almindelige dyreejer vil kunne forstå.

Dag 4 kl. 9.00-16.00 (2. november)

9.00-9.30 Opfølgning fra sidst

9.30-10.30 Opfølgning på røntgen, cases eller enkelte røntgenbilleder som kursisterne har lyst til at dele gennemgås i plenum

10.30-12.30 Tandresorption og tilfældige fund i tandklinikken

12.30-13.15 Frokost

13.15- 16.00 Samtalen med ejer ved indlæggelse, under og hjemsendelse er en vigtig del af veterinærsygeplejerskens daglige arbejde. Forskellige metoder til motivation og træning af dyreejere vil blive gennemgået i plenum. Planen er at hver kursist medtager klinikkens forskellige hjemsendelsesråd, informationsfoldere mm så vi kan hjælpe og motiverer hinanden til de løsninger der er optimale for netop den klinik hvor hver enkel arbejder

Praktiske oplysninger

Dato: 2024

Sted: Online – linket til kurset sendes ud på e-post dagen før kurset

Pris: 8.500 DKK

Medlemspris: 7.500 DKK

Påmeld dig her

Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Foredragsholder:  Smertedyrlægen Maria Søndergaard Thøfner, dyrlæge med PhD i klinisk smerteforskning og neurologi.

Læs mere om Maria Søndergaard Thøfner her: Smertedyrlægen

Målgruppe: Dyrepleiere og assistenter

Anæstesikursus, 4 moduler

Dag 1 online – Introduktion til anæstesi, fysiologi og monitorering – sådan reducerer du risikoen for at miste en anæstesi-patient

09.00 – 09.45 – Introduktion til anæstesi: Hvad er ’balanceret anæstesi’? Er der en risiko for- bundet med at bedøve hunde og katte i vores dagligdag? Hvad kan vi gøre for forbedre anæstesi-forløbet og dermed reducere denne risiko?

10.00 – 11.00 – God forberedelse gi’r pote: timing af dagens flow, planlægning af det enkelte anæstesiforløb og klargøring af forberedelsen. Racespecifikke overvejelser. Blodprøver før anæstesi – skal, skal ikke? Faste guidelines. Sikring af frie luft- veje, mulighed for at tillede ilt og sikre IV adgang.

11.15 – 12.00 – God forberedelse gi’r pote: klargøring af operationsstuen. Gennemgang af anæstesisystemer. Trykprøvning. Reservoirposens størrelse. Forebyggelse af hypothermi. Væskebehandling. Anæstesijournalen.

12.00 – 12.45 – Lunch

12.45 – 13.45 – Fysiologi og anæstesiens effekt på patienten I: Ventilation og perfusion. Hvordan opretholdes en tilfredsstillende ilttilledning til de vitale oraganer?

14.00 – 14.45 – Fysiologi og anæstesiens effekt på patienten II: Hypoxæmi, hypoventilation, brady- og tachycardi, hypo- og hypertension, hypothermi og alderens betydning for kroppens fysiologi

15.00 – 15.45 – Case-baseret monitorering og trouble-shooting

16.00 – 17.00 – Case-baseret diskussion: Forberedelse af anæstesi til den ukomplicerede patient. Opsamling, læringsmål og spørgsmål

 

Dag 2 online – Farmakologi og anæstesi-protokoller til den stabile patient – sådan udfører du en balanceret anæstesi

09.00 – 09.45 – Opsamling efter modul 1: Spørgsmål og udveksling af erfaringer

10.00 – 10.45 – Planlægning af det balancerede anæstesi-forløb: Anæstesiprotokollens elementer. Hvad er smerte, hvordan vurderer vi smerte hos vore patienter og hvad sker der, hvis smerterne ikke behandles tilstrækkeligt?

11.00 – 11.45 – Farmakologi I: Hvor, hvordan og hvor længe virker anæstesimidlerne?

11.45 – 12.30 – Lunch

12.30 – 13.30 – Farmakologi II: Hvor, hvordan og hvor længe virker smertestillende præpara- ter, og hvilke anti-doter skal jeg have på hylden?

14.00 – 14.45 – Anæstesi-protokoller til den stabile patient

15.00 – 15.45 – Perioperativ smertebehandling: Hvilke præparater kan vi kombinere i den multimodale smerteprotokol? Fokus på NSAIDs, opioider og lokalanalgetika

16.00 – 17.00 – Dyb sedation eller total-anæstesi? Case-baseret diskussion: anæstesi- og se- dationsprotokoller til den stabile patient. Opsamling, læringsmål og spørgsmål

Dag 3 – Komplicerede anæstesipatienter og det udfordrende anæstesi-forløb

12.00 – 12.45 – Opsamling efter modul 2: Spørgsmål og udveksling af erfaringer Anæstesi-protokollens byggesten til den komplicerede patient

13.00 – 13.15 – Den brachycephale patient – dyb sedation eller total-anæstesi?

13.30 – 14.15 – Kejsersnit og den pædiatriske patient – når fysiologi kan blive en udfordring

14.30 – 15.30 – Patienten med endokrin sygdom – do’s and dont’s

15.45 – 17.00 – Dyb sedation eller total-anæstesi? Case-baseret diskussion: anæstesi- og se- dationsprotokoller til brachycephale, unge, drægtige og gamle patienter. Op- samling, læringsmål og spørgsmål

 

Dag 4 – Komplicerede anæstesipatienter, det udfordrende anæstesi-forløb og smertebehandling lidt ud over det sædvanlige

09.00 – 09.45 – Patienten med hjertesygdom I: Hjertekredsløbsfysiologi og fokus på anæstesiprotokollen til patienten med mitralklapsinsufficiens

10.00 – 10.45 – Patienten med hjertesygdom II: Hjertekredsløbsfysiologi og fokus på anæstesiprotokollen til patienter med HCM, DCM og aortastenose

11.00 – 12.00 – Den gamle patient – er alder en sygdom? Cases fra tandrummet

12.00 – 12.45 – Lunch

12.45 – 13.30 – Total Intravenøs Anæstesi (TIVA) – hvad er TIVA, hvilke patienter kan det an- vendes til og hvordan kommer man i gang med at bruge TIVA?

14.00 – 15.00 – Intra- og postoperativ smertebehandling I:
Ketamin: co-induktion, intra- og postoperativ konstant rateinfusion. Fentanyl: bolusadministration eller konstant rateinfusion? Indikationer, farmakologi, praktiske tips og tricks og kontraindikationer

15.15 – 16.00 – Smertebehandling ved hjemsendelse – hvad kan vi vælge imellem ud over NSAIDs? Hvornår vælger vi hvad? Og hvad ved vi om effektiviteten af de for- skellige præparater? Fokus på paracetamol, tramadol, morfin, buprenorfin, fentanylplastre, gabapentin og pregabalin

Praktisk information

Dato:

Dag 1: Dato? online kl. 9.00-17.00

Dag 2: Dato? online kl. 9.00-17.00

Dag 3+4: Dato? fysisk fremmøde i Norge – Garder Kurs og konferansesenter.

Sted: Delvist online, delvist fysisk fremmøde i Norge

Sprog: Dansk

Pris: 8500 DKK + forplejning, drikkevarer, middag og overnatning

Medlemspris: 7500 DKK + forplejning, drikkevarer, middag og overnatning

(Forplejning, drikkevarer, middag og overnatning afregnes direkte med hotellet)

Påmeld dig her

Ved framelding senere end d. Dato? opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Stor tak til kursets sponsor

Foredragsholder:

Emner:

Dato: 

Sted: Online – linket til kurset sendes ud dagen før kurset.

Påmeld dig her

Ledersamling 
7. april – 1. dag 
12.00-13.00 Lunsj
13.00-17.00 Fagligtprogram
18.00-19.30 Middag
19.30-21.00 Fagligtprogram
8. april – 2.dag 
8.00-12.00 Fagligtprogram
12.00-13.00 Lunsj
13.00-16.00 Fagligtprogram
Det praktiske:
Dato: 7-8. april
Sted: Garder Kurs & Konferansesenter
Pris:
Ledersamling 1500 DKK
Rom og fullpensjon eks. drikke ca. xxxx NOK – I afregner for rom og fullpensjon direkte med Garder Kurs og Konferansesenter
(Vi står for at booke rom hos Garder kurs & Konferansesenter)

Påmelding her