Christian Kolthoff var invitert som foredragsholder på Vetforum-kongressen. Konseptet er å skape kontakter mellom kjedeledere og key account managers fra de ulike leverandørene og rapportere om nye muligheter for Vetfokus:

“Jeg benyttet enhver anledning til å gjøre meg selv og lokalsamfunnene kjent; blant annet som foredragsholder om arbeidsglede og paneldebattant om «innkjøpstrender og utvikling i det raskt skiftende europeiske landskapet.”

Du hører mer, men får her bare en kort oversikt:

  • Flere av de jeg snakket med ga uttrykk for at vi har tak i noe ekstremt verdifullt ved å ha samlet nesten 50 klinikker (DK & NO) og at vi i mye større grad kan dra nytte av dette volumet. Spesielt på innkjøpssiden og ved å delta i utviklingsprosjekter finansiert av andre. Jeg ble anbefalt en kontaktperson som jeg ville gå i dialog med.
  • I forhold til å håndtere ulike produkter som ulike leverandører gjerne vil ha på markedet og inn i samfunnet vårt, bør vi opprette en liten gruppe veterinærer av høy faglig standard som kan vurdere hva som er fornuftig.
  • Jeg har vært i kontakt med en av verdens største tilbydere av etterutdanning innen veterinærmarkedet. De ønsker en god dialog med oss ​​og er klare til å gi rabatter og/eller kick back.
  • For de norske klinikkene som har vanskeligheter med å rekruttere, kan en mulig løsning være å inngå et samarbeid med et rekrutteringsbyrå som jobber med nettopp dette. De tar vanligvis 15 % av første års lønn og står for alt papirarbeidet.