Medlemskap

Som medlem av Vetfokus Norge har du et bredt spekter av medlemsfordeler. Vi jobber sammen ut fra verdiene: fellesskap, kunnskapsdeling og felles utvikling. Det støtter deg og ditt lederskap – både på forretningsmessig og personlig plan. Det styrker klinikken din – både økonomisk og med tanke på arbeidsglede. Det er medlemmene som bestemmer hva nettverket skal fokusere på. Alle aktiviteter tilrettelegges profesjonelt og du får innsikt i mange sider ved veterinærmarkedet. Du er alltid velkommen til å søke om medlemskap