Det er verdt å myse til England når man vil gi et bud på fremtidens veterinærpraksis. I England er veterinærindustrien det som på konsulentspråk kalles “full corporatized”, med 70-80 % i private equity-hender eller børsnotert. Merverdien i bransjen skapes først og fremst ved å slå sammen klinikker, men ikke så mye mer enn det, sier Christoffer Precht, fra konsulenthuset Bains, som har vært rådgiver ved mange av de store overføringene i bransjen.

Sammenligner man det med resultater fra en nylig publisert MBA-masteroppgave, som Alison Lambert presenterte på Vetforum-kongressen, gir det god mening at Vetfokus Norge jobber med å opprettholde privat eierskap. Resultatene taler for seg selv: Både klinikkeiere, ansatte og kunder vil til syvende og sist bli mer fornøyde – spesielt hvis ikke private equity-fondene ender opp med å forstå bransjen bedre.

Vi er så heldige at vi har fått lov til av speakerne å presentere slides om studien og resultatene for Vetfokus. Du kan glede deg til å høre mer på neste ledermøte.