Foredragsholder:  Smertedyrlægen Maria Søndergaard Thøfner, dyrlæge med PhD i klinisk smerteforskning og neurologi.

Læs mere om Maria Søndergaard Thøfner her: Smertedyrlægen

Målgruppe: Dyrepleiere og assistenter

Anæstesikursus, 4 moduler

Dag 1 online – Introduktion til anæstesi, fysiologi og monitorering – sådan reducerer du risikoen for at miste en anæstesi-patient

09.00 – 09.45 – Introduktion til anæstesi: Hvad er ’balanceret anæstesi’? Er der en risiko for- bundet med at bedøve hunde og katte i vores dagligdag? Hvad kan vi gøre for forbedre anæstesi-forløbet og dermed reducere denne risiko?

10.00 – 11.00 – God forberedelse gi’r pote: timing af dagens flow, planlægning af det enkelte anæstesiforløb og klargøring af forberedelsen. Racespecifikke overvejelser. Blodprøver før anæstesi – skal, skal ikke? Faste guidelines. Sikring af frie luft- veje, mulighed for at tillede ilt og sikre IV adgang.

11.15 – 12.00 – God forberedelse gi’r pote: klargøring af operationsstuen. Gennemgang af anæstesisystemer. Trykprøvning. Reservoirposens størrelse. Forebyggelse af hypothermi. Væskebehandling. Anæstesijournalen.

12.00 – 12.45 – Lunch

12.45 – 13.45 – Fysiologi og anæstesiens effekt på patienten I: Ventilation og perfusion. Hvordan opretholdes en tilfredsstillende ilttilledning til de vitale oraganer?

14.00 – 14.45 – Fysiologi og anæstesiens effekt på patienten II: Hypoxæmi, hypoventilation, brady- og tachycardi, hypo- og hypertension, hypothermi og alderens betydning for kroppens fysiologi

15.00 – 15.45 – Case-baseret monitorering og trouble-shooting

16.00 – 17.00 – Case-baseret diskussion: Forberedelse af anæstesi til den ukomplicerede patient. Opsamling, læringsmål og spørgsmål

 

Dag 2 online – Farmakologi og anæstesi-protokoller til den stabile patient – sådan udfører du en balanceret anæstesi

09.00 – 09.45 – Opsamling efter modul 1: Spørgsmål og udveksling af erfaringer

10.00 – 10.45 – Planlægning af det balancerede anæstesi-forløb: Anæstesiprotokollens elementer. Hvad er smerte, hvordan vurderer vi smerte hos vore patienter og hvad sker der, hvis smerterne ikke behandles tilstrækkeligt?

11.00 – 11.45 – Farmakologi I: Hvor, hvordan og hvor længe virker anæstesimidlerne?

11.45 – 12.30 – Lunch

12.30 – 13.30 – Farmakologi II: Hvor, hvordan og hvor længe virker smertestillende præpara- ter, og hvilke anti-doter skal jeg have på hylden?

14.00 – 14.45 – Anæstesi-protokoller til den stabile patient

15.00 – 15.45 – Perioperativ smertebehandling: Hvilke præparater kan vi kombinere i den multimodale smerteprotokol? Fokus på NSAIDs, opioider og lokalanalgetika

16.00 – 17.00 – Dyb sedation eller total-anæstesi? Case-baseret diskussion: anæstesi- og se- dationsprotokoller til den stabile patient. Opsamling, læringsmål og spørgsmål

Dag 3 – Komplicerede anæstesipatienter og det udfordrende anæstesi-forløb

12.00 – 12.45 – Opsamling efter modul 2: Spørgsmål og udveksling af erfaringer Anæstesi-protokollens byggesten til den komplicerede patient

13.00 – 13.15 – Den brachycephale patient – dyb sedation eller total-anæstesi?

13.30 – 14.15 – Kejsersnit og den pædiatriske patient – når fysiologi kan blive en udfordring

14.30 – 15.30 – Patienten med endokrin sygdom – do’s and dont’s

15.45 – 17.00 – Dyb sedation eller total-anæstesi? Case-baseret diskussion: anæstesi- og se- dationsprotokoller til brachycephale, unge, drægtige og gamle patienter. Op- samling, læringsmål og spørgsmål

 

Dag 4 – Komplicerede anæstesipatienter, det udfordrende anæstesi-forløb og smertebehandling lidt ud over det sædvanlige

09.00 – 09.45 – Patienten med hjertesygdom I: Hjertekredsløbsfysiologi og fokus på anæstesiprotokollen til patienten med mitralklapsinsufficiens

10.00 – 10.45 – Patienten med hjertesygdom II: Hjertekredsløbsfysiologi og fokus på anæstesiprotokollen til patienter med HCM, DCM og aortastenose

11.00 – 12.00 – Den gamle patient – er alder en sygdom? Cases fra tandrummet

12.00 – 12.45 – Lunch

12.45 – 13.30 – Total Intravenøs Anæstesi (TIVA) – hvad er TIVA, hvilke patienter kan det an- vendes til og hvordan kommer man i gang med at bruge TIVA?

14.00 – 15.00 – Intra- og postoperativ smertebehandling I:
Ketamin: co-induktion, intra- og postoperativ konstant rateinfusion. Fentanyl: bolusadministration eller konstant rateinfusion? Indikationer, farmakologi, praktiske tips og tricks og kontraindikationer

15.15 – 16.00 – Smertebehandling ved hjemsendelse – hvad kan vi vælge imellem ud over NSAIDs? Hvornår vælger vi hvad? Og hvad ved vi om effektiviteten af de for- skellige præparater? Fokus på paracetamol, tramadol, morfin, buprenorfin, fentanylplastre, gabapentin og pregabalin

Praktisk information

Dato:

Dag 1: Dato? online kl. 9.00-17.00

Dag 2: Dato? online kl. 9.00-17.00

Dag 3+4: Dato? fysisk fremmøde i Norge – Garder Kurs og konferansesenter.

Sted: Delvist online, delvist fysisk fremmøde i Norge

Sprog: Dansk

Pris: 8500 DKK + forplejning, drikkevarer, middag og overnatning

Medlemspris: 7500 DKK + forplejning, drikkevarer, middag og overnatning

(Forplejning, drikkevarer, middag og overnatning afregnes direkte med hotellet)

Påmeld dig her

Ved framelding senere end d. Dato? opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.

Stor tak til kursets sponsor